ARTISTS IN THEIR STUDIOS

ARTISTS IN THEIR STUDIOS

ARTISTS IN THEIR STUDIOS Για τον Ιμμάνουελ Καντ, «…. ο χώρος υφίσταται είτε ως συγκεκριμένη φυσική και υλική οντότητα, είτε ως αφηρημένη σχέση και μη υλικός..» Κατά  τον Lefebvre o χώρος αποτελεί εργαλείο σκέψης και δράσης.. Για τον  David Harvey, ο χώρος διακρίνεται...
error: Content is protected !!