Back to Athens 9

Back to Athens 9

BACK TO ATHENS 9 Εγκαίνια: Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022Διάρκεια: 29 Ιουνίου – 4 Ιουλίου 2022 No apocalypse now, a review 10 χρόνια Back to Athens 2012-2022 Εξ’ αρχής το Back to Athens μας καλούσε να επιστρέψουμε στην πόλη μας, να δούμε με μια άλλη ματιά την καθημερινότητα...
error: Content is protected !!